บทความล่าสุด

แต่งตั้งที่พระครูชั้นโท

พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) เข้ารับสัญญาบัตร พัดยศ โดยได้รับการเสนอแต่งตั้งสัญญาบัตร ที่พระครูชั้นโท

แต่งตั้งพระอุปัชฌาย์

ได้มีพิธีรับแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์ทั่วประเทศ พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) ได้เข้ารับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานสงฆ์

เข้ารับพระสารีริกธาตุ

พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) เข้ารับมอบถวายพระสารีริกธาตุ จากพระเดชพระคุณสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เพื่อนำบรรจุในพระเกศพระพุทธรูป พระประทานในอุโบสถ

๕๐ สถานปฏิบัติธรรม

๕๐ สถานปฏิบัติธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) ร่วมกับหอจดหมายเหตุพุทธทาส แนะนำ ๕๐ สถานปฏิบัติธรรมทั่วไทย วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ เป็น ๑ ใน...

การอบรมหน่วยงาน

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญเป็นศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรม ประจำจังหวัดเชียงราย ทั้งยังเป็นหน่วยอบรม พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง(อบต.) จึงมีหน่วยงานต่างๆ นำพนักงานมาเข้ารับการอบรมเกือบตลอดทั้งปี ซึ่งหลักของการอบรมนั้น พระครูจันทนิภากร(หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)...

การอบรมเยาวชน

เยาวชน เยาวชน (ภาษาอังกฤษ: Youth) คือ ช่วงอายุระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ และ ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ เยาวชน หมายถึง...

เชิญปฏิบัติและฟังธรรม

เชิญปฏิบัติและฟังธรรม ณ ชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ (ตึกข่าว) ไทยทีวีสีช่อง ๓ ถนนพระราม ๔ แขวงคลองตัน...

กองทุนเผยแผ่ธรรม

ร่วมบุญบริจาค เพื่อสมทบกองทุนเผยแผ่ธรรมและการปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นกองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการปฏิบัติธรรม วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จ.เชียงราย เรียน ท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา สืบเนื่องด้วย วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ...

สนง.แม่กองธรรม

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ท่านสามารถตรวจสอบ วัน เวลา การสอบนักธรรมได้ที่นี่

ปฏิบัติธรรมปีใหม่

"เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง" ๓๑ ธ.ค.-๒ ม.ค.เพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึง ด้วยการสร้างบุญกุศล คุณความดีให้กับจิตของตนเอง เริ่มต้นดี..มีชัยไปกว่าครึ่ง

พระพุทธรูปพระประธาน

การก่อสร้างอุโบสถวัดถ้ำพระฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ จึงได้มีพิธีเททอง หล่อพระพุทธรูปหน้าตัก ๕๙ นิ้ว เพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถ

ฝังลูกนิมิต-ผูกพัทธสีมา

นิมิต แปลว่า เครื่องหมาย สีมา คือ เขตแดน วิสุงคามสีมาจึงเป็นเขตแดนของสงฆ์ หรือวัด ที่ตัดขาดออกจากเขตแดนของบ้าน วัดถ้ำพระฯ จะทำการฝังลูกนิมิต-ผูกพัทธสีมาอุโบสถ

สร้างโบสถ์..อานิสงส์วิหารทาน

โบสถ์..เป็นเขตแห่งสงฆ์ สำหรับทำสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ พระพุทธองค์ทรงตรัสสรรเสริญว่ามีอานิสงส์ การถวายโบสถ์ ศาลาแด่สงฆ์ชื่อว่า..ให้ทุกสิ่ง

พุทธประวัติ

พุทธประวัติ" "พระพุทธเจ้า" วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ขอเชิญชวนท่านสาธุชน..ร่วมศึกษา..เรียนรู้..พุทธประวัติ เพื่อทำความเข้าใจที่ถูกต้องต่อพระพุทธศาสนาว่า ไม่ได้เข้าใจยาก เกินกว่าที่จะศึกษาเรียนรู้

๕ ธ.ค. วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อ..ในปีนี้ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ จะแจ้งโปรแกรมการปฏิบัติธรรมให้ทราบตามหน้าเว็บและเพจนี้