บทความล่าสุด

เข้ารับพระสารีริกธาตุ

พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) เข้ารับมอบถวายพระสารีริกธาตุ จากพระเดชพระคุณสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เพื่อนำบรรจุในพระเกศพระพุทธรูป พระประทานในอุโบสถ

๕๐ สถานปฏิบัติธรรม

๕๐ สถานปฏิบัติธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) ร่วมกับหอจดหมายเหตุพุทธทาส แนะนำ ๕๐ สถานปฏิบัติธรรมทั่วไทย วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ เป็น ๑ ใน...

การอบรมหน่วยงาน

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญเป็นศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรม ประจำจังหวัดเชียงราย ทั้งยังเป็นหน่วยอบรม พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง(อบต.) จึงมีหน่วยงานต่างๆ นำพนักงานมาเข้ารับการอบรมเกือบตลอดทั้งปี ซึ่งหลักของการอบรมนั้น พระครูจันทนิภากร(หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)...

การอบรมเยาวชน

เยาวชน เยาวชน (ภาษาอังกฤษ: Youth) คือ ช่วงอายุระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ และ ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ เยาวชน หมายถึง...

เชิญปฏิบัติและฟังธรรม

เชิญปฏิบัติและฟังธรรม ณ ชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ (ตึกข่าว) ไทยทีวีสีช่อง ๓ ถนนพระราม ๔ แขวงคลองตัน...

กองทุนเผยแผ่ธรรม

ร่วมบุญบริจาค เพื่อสมทบกองทุนเผยแผ่ธรรมและการปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นกองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการปฏิบัติธรรม วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จ.เชียงราย เรียน ท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา สืบเนื่องด้วย วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ...

สนง.แม่กองธรรม

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ท่านสามารถตรวจสอบ วัน เวลา การสอบนักธรรมได้ที่นี่

ปฏิบัติธรรมปีใหม่

"เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง" ๓๑ ธ.ค.-๒ ม.ค.เพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึง ด้วยการสร้างบุญกุศล คุณความดีให้กับจิตของตนเอง เริ่มต้นดี..มีชัยไปกว่าครึ่ง

พระพุทธรูปพระประธาน

การก่อสร้างอุโบสถวัดถ้ำพระฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ จึงได้มีพิธีเททอง หล่อพระพุทธรูปหน้าตัก ๕๙ นิ้ว เพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถ

ฝังลูกนิมิต-ผูกพัทธสีมา

นิมิต แปลว่า เครื่องหมาย สีมา คือ เขตแดน วิสุงคามสีมาจึงเป็นเขตแดนของสงฆ์ หรือวัด ที่ตัดขาดออกจากเขตแดนของบ้าน วัดถ้ำพระฯ จะทำการฝังลูกนิมิต-ผูกพัทธสีมาอุโบสถ

สร้างโบสถ์..อานิสงส์วิหารทาน

โบสถ์..เป็นเขตแห่งสงฆ์ สำหรับทำสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ พระพุทธองค์ทรงตรัสสรรเสริญว่ามีอานิสงส์ การถวายโบสถ์ ศาลาแด่สงฆ์ชื่อว่า..ให้ทุกสิ่ง

พุทธประวัติ

พุทธประวัติ" "พระพุทธเจ้า" วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ขอเชิญชวนท่านสาธุชน..ร่วมศึกษา..เรียนรู้..พุทธประวัติ เพื่อทำความเข้าใจที่ถูกต้องต่อพระพุทธศาสนาว่า ไม่ได้เข้าใจยาก เกินกว่าที่จะศึกษาเรียนรู้

๕ ธ.ค. วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อ..ในปีนี้ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ จะแจ้งโปรแกรมการปฏิบัติธรรมให้ทราบตามหน้าเว็บและเพจนี้

ปฏิบัติธรรม..วันแม่

วันแม่..ตอบแทนพระคุณมารดา ด้วยการมอบบุญ โดยหลวงพ่อถวิล จนฺทสโร ได้นำเชิญชวนญาติธรรมร่วมปฏิบัติธรรม เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๔ สิงหาคม ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ