: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ สงบ สะอาด ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน จ.เชียงราย โทร.053 184 25

.. เชิญร่วมปฏิบัติธรรม
วันหยุดสงกรานต์

ปี๋เก่าได้ร่วงลาแล้ว
ปี๋ใหม่แก้วได้เวียนมาถึง

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันหยุดสงกรานต์
เริ่ม ๑๓-๑๖ เมษายน ๒๕๖๖
สรงน้ำพระ ๑๖ เมษายน เวลา ๑๓.๓๐ น
.

ปฏิบัติธรรมสงกรานต์
"ปี๋เก่าได้ล่วงลาแล้ว ปี๋ใหม่แก้วได้เวียนมาถึง" สงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ของไทย ชาวไทยทั่วทุกภาคของประเทศได้ถือเอาเทศกาลสงกรานต์นี้ เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปีของคนไทย และถือเอาโอกาสนี้ทำความสะอาดบ้านเรือน จัดเตรียมอาหารคาวหวาน ขนมนมเนยเพื่อทำบุญ-ตักบาตร อุทิศส่วนส่วนกุศลให้กับญาติผู้ร่วงลับ

ประเพณีไทยนั้นยังถือเอาวันสงกรานต์เป็นวันเปลี่ยนศักราชใหม่หรือประเพณีภาคเหนือ
จะเรียก
ว่าวันขึ้น "ปี๋ใหม่" หรือ ประเพณีปี๋ใหม่เมือง และคนไทยทั่วทุกภาคยังถือเอาวันสงกรานต์เป็นวันทำบุญต่างๆ เช่นการสรงน้ำพระพุทธรูป กราบสักการะผู้หลักผู้ใหญ่ บิดา มารดา หรือบุคคลที่ตนเองเคารพนับถือ โดยการรดน้ำขอพรให้เป็นสิริมงคล

ในโอกาสนี้ พระครูจันทนิภากร(หลวงพ่อถวิล จันทะสะโร) ประธานสงฆ์ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ได้ถือโอกาสนี้จัดปฏิบัติธรรมในวันสงกรานต์ ทั้งนี้เพราะทุกปีที่ผ่านมาได้มีญาติธรรมได้ถือเอา วันหยุดพักผ่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้มาพักปฏิบัติธรรม ที่วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญเป็นประจำทุกปี
ดังนั้นในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ ทางวัดจึงขอเชิญชวนญาติธรรมได้มาร่วมปฏิบัติธรรม
โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน และในวันที่ ๑๖ เมษายน เวลา ๑๓.๓๐ น. จัดให้มีการสรงน้ำพระ
ร่วมแสดงมุทิตาสักการะแด่พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)
    

สรงน้ำพระ

 

กำหนดการปฏิบัติธรรม


กำหนดการ-รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
๑๓
เมษายน
เวลารับศีล ๐๙.๐๐ น.
หรือ ๑๗.๐๐ น.ทุกวัน เพื่อความพร้อมเพรียงเป็นระเบียบเรียบร้อย
 
ภาคเช้า
๐๔.๐๐ น.
สัญญาณระฆังเตรียมพร้อม  
๐๔.๓๐ น.
ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ รับฟังพระธรรมบรรยาย
จนถึงเวลา ๐๖.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า
 

๐๘.๐๐ น.
หลวงพ่อนำพระภิกษุสงฆ์รับบิณฑบาต
 
 
๐๘.๓๐ น.
สัญญาณระฆังเตรียมพร้อม  
 
๐๙.๐๐ น.
ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ทำวัตรเช้า เดินจงกรม รับฟังพระธรรมบรรยาย  
 
๑๑.๐๐ น.
พระภิกษุสงฆ์รับภัตตาหารเพล-ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมพักรับประทานอาหาร  
ภาคบ่าย
๑๓.๓๐ น.
สัญญาณระฆังเตรียมพร้อม  
 
๑๔.๐๐ น.
ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ รับฟังพระธรรมบรรยาย
จนถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. พักผ่อน-ทำภารกิจส่วนตัว
 
    ภาคค่ำ
๑๗.๓๐น.
สัญญาณระฆังเตรียมพร้อม  
   
๑๘.๐๐ น.
ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ รับฟังพระธรรมบรรยาย
จนถึงเวลา ๒๐.๐๐ น. โดยประมาณ พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
๑๕
เมษายน
ตลอดวัน
ปฏิบัติธรรมเหมือนเวลาปกติ  
   
   
๑๖
เมษายน
๐๔.๐๐น.
ปฏิบัติธรรมตามเวลาปกติ  
   
๐๖.๐๐น.
ลาศีล แยกย้ายเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
หากท่านใดจะสมัครใจปฏิบัติธรรมต่อก็ไม่เป็นการขัดข้อง
 
 
๑๓.๓๐น.
ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและพระภิกษุสงฆ์ในวัด  

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับญาติธรรมที่จะไปบวชเนกขัมม-ชีพราหมณ์ที่วัด

 1. เตรียมตัว และเตรียมตนเองให้พร้อม นำบัตรประชาชนไปแสดงตัว
  ซึ่งเป็นกฏของมหาเถรสมาคมที่ทุกวัดต้องปฏิบัติตาม
 2. เสื้อผ้า ชุดขาว
  ผู้หญิง : เสื้อขาวชุดปฏิบัติธรรม แขนสามส่วนคล้ายของแม่ชีใช้ ผ้าถุงสีขาว

  ผู้ชาย : เสื้อขาวชุดปฏิบัติธรรม คอกลมแขนสั้นหรือเสื้อยืดขาว กางเกงสีขาวหลวม
 3. ของใช้ส่วนตัว ของที่ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น ยารักษาโรคที่ตนเองจำเป็นต้องใช้อยู่เป็นประจำ
  ยาตามแพทย์สั่ง และของใช้ส่วนตัวอื่นเช่น สบู่ ยาสีฟัน
  เครื่องใช้ส่วนตัวอื่น
 4. เครื่องนอนต่างๆ เช่นหมอน ผ้าห่ม ผ้านวม ที่วัดมีให้ใช้บริการ
  ควรช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดให้เรียบร้อย
  หรือหากท่านใดจะนำมาจากที่บ้านเป็นของใช้ส่วนตัวก็อนุญาต
 5. ดอกไม้ ธูป เทียน ทึ่จะเตรียมไปรับศีล ขอศีลบวชชีพราหมณ์
  ควรเตรียมไปจากที่บ้านให้เรียบร้อย
  อย่าไปเสาะหาจากในวัด
  บางท่านไปเด็ดดอกไม้ในวัดจะทำให้ติดหนี้สงฆ์และเป็นการทำลายของสงฆ์
 6. เคารพกฏ ระเบียบ ที่ทางวัดได้วางไว้อย่างเรียบร้อยดีงาม
  เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุข
 7. หากจะรับศีลตั้งแต่เช้าให้เดินทางไปถึงที่วัดตามเวลา ดังนี้
  ช่วงเช้า ตั้งแต่ 9.30 น.เป็นต้นไป
  ช่วงบ่าย ไปถึงวัดไม่ควรเกิน 16.00 น.

หมายเหตุ:

มีการปฏิบัติธรรม ทำวัตรเช้า-สวดมนต์เย็น ทุกวัน และเจริญสติภาวนา ยืน เดิน นั่ง หลังสวดมนต์เช้า-เย็น และฟังธรรมบรรยายจากพระอาจารย์สอนด้านวิปัสนากรรมฐาน

ซึ่งเวลาในการทำความเพียรเริ่มเมื่อได้ยินเสียงระฆังตีให้สัญญาณ เวลาเช้า ๐๔.๐๐ น. และเย็น ๑๗.๓๐ น. เมื่อได้ยิน เสียงระฆังในเวลาเช้า หรือ เย็น จากนั้นทางวัดจะเปิดเทปธรรมเสียง เสียงปลุก เสียงปลง เป็นเสียงตามสายที่เปิดเพื่อเตือนให้ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านได้เตรียมตัว ซึ่งเทปเสียงที่เปิดนี้จะใช้เวลา ๓๐ นาที ซึ่งในระยะเวลา ๓๐ นาทีนี้ หากท่านใดยังไม่ได้เตรียมตัวให้ทุกท่านเตรียมทำธุระส่วนตัวให้พร้อม หากเมื่อพร้อมแล้ว ก็ให้เข้าสู่สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำวัน เมื่อเสียงเทปธรรมะหยุดลงก็เป็นเวลาเริ่มทำ วัตรเช้าหรือทำวัตรเย็น

เมื่อถึงเวลาปฏิบัติธรรม: 

 1. ขั้นตอนที่ ๑
  ทำวัตร สวดมนต์แปลประมาณ ๒๐-๓๐ นาท
 2. ขั้นตอนที่ ๒
  เจริญสติ นั่งสมาธิ หรือเดินจงกรม ๓๐-๖๐ นาที
 3. ขั้นตอนที่ ๓
  ฟังธรรมบรรยายจากหลวงพ่อหรือพระวิปัสนาจารย์ ๓๐-๔๐ นาที

เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการทำวัตรปฏิบัติธรรมแล้วอนุญาตให้พักหรือให้ช่วยกันทำหน้าที่ต่างๆ ต่อไปโดยหากเป็น

 • ช่วงเช้า ปฏิบัติธรรมตามเวลาปกติ
 • เวลาเย็น เริ่มที่เวลา ๑๖.๐๐ น. (๔ โมงเย็น) ทุกท่านก็พร้อมใจช่วยกันทำความสะอาดบริเวณวัด เช่นการกวาดใบไม้ หรือทำความสะอาดรอบบริเวณวัด กุฏิ ศาลา จนถึงเวลา ๑๗.๐๐-๑๗.๓๐ น. สัญญาณระฆัง ในการทำวัตรเย็นก็จะดังขึ้น ทุกท่านก็เตรียมทำภารกิจส่วนตัวให้พร้อมก่อนขึ้นทำวัตรเย็นต่อไป
 • ทำวัตรเย็น ๑๘.๐๐ น. (๖ โมงเย็น)                                      

กฏระเบียบของวัดที่ควรทราบ

ตารางเวลาสำหรับการปฏิบัติธรรมประจำวัน
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ 

ตารางเวลาในการปฏิบัติธรรมประจำวัน
โปรดรักษาเวลา และตรงต่อเวลา
เพราะหลวงพ่อและคณะสงฆ์ท่านจะเน้นย้ำเรื่องการตรงต่อเวลาที่สุด
อีกทั้งการตรงต่อเวลานั้นยังทำให้ไม่เป็นการรบกวนสมาธิของผู้อื่น ซึ่งกำลังเข้าสู่เวลาแห่งการปฏิบัติธรรม


วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
เมื่อมี
กิจกรรม
รับศีล
๐๙.๐๐ น
.
หรือ ๑๗.๐๐ น.ทุกวัน
เพื่อความพร้อมเพรียงเป็นระเบียบเรียบร้อย
 
ภาคเช้า
๐๔.๐๐ น.
สัญญาณระฆังเตรียมพร้อม ซึ่งขณะเดียวกันก็จะเปิด
ธรรมคีตะเพื่อให้ตื่นรู้และทำภารกิจส่วนตัวให้เสร็จ
ภายในเวลา เมื่อธรรมคีตะจบก็เริ่มทำวัตรเช้า
 
๐๔.๓๐ น.
ปฏิบัติธรรม-สวดมนต์ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ-เดินจงกรม
ตามแต่โอกาส รับฟังพระธรรมบรรยาย
จนถึงเวลา ๐๖.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๐๐ น.
หลวงพ่อนำพระภิกษุสงฆ์รับบิณฑบาตภายในวัด
ภาคสาย
๐๘.๓๐ น.
สัญญาณระฆังเตรียมพร้อม(เปิดเทปธรรมคีตะ ๓๐ นาที)
๐๙.๐๐ น.
ปฏิบัติธรรม-สวดมนต์ทำวัตรเช้า เดินจงกรม
รับฟังพระธรรมบรรยาย
๑๑.๐๐ น.
พระภิกษุสงฆ์รับภัตตาหารเพล..
ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมพักรับประทานอาหาร
 
๑๒.๐๐ -
๑๓.๓๐ น.
.....ทำภารกิจส่วนตัว-พักผ่อนตามอัธยาศัย......
 
ภาคบ่าย
๑๓.๓๐ น.
สัญญาณระฆังเตรียมพร้อม(เปิดเทปธรรมคีตะ ๓๐ นาที)  
 
๑๔.๐๐ น.
ปฏิบัติธรรม-สวดมนต์ นั่งสมาธิ รับฟังพระธรรมบรรยาย
จนถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. พักผ่อน-ทำภารกิจส่วนตัว
 
ภาคค่ำ
๑๗.๓๐น.
สัญญาณระฆังเตรียมพร้อม(เปิดเทปธรรมคีตะ ๓๐ นาที)  
   
๑๘.๐๐ น.
ปฏิบัติธรรม-สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ
รับฟังพระธรรมบรรยายจนถึงเวลา ๒๐.๐๐ น.
โดยประมาณ พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 
...จงดูจิต ระวังจิต รักษาจิต...
 
วันปกติ
  เริ่มที่เวลา ๐๓.๓๐ น.เช้า และเวลาเย็น ๑๘.๐๐ น.
ในระหว่างวันจะมีผู้นำปฏิบัติตามควรวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย
ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐
โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com
email : watthumprachiangrai@gmail.com