: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่
.....
หน้าแรก >>    
....พระพุทธสุวรรณติโลกนาถปุญญาวาสสถิต
ต้นแบบพระพุทธรูป


หลวงพ่อนำพระภิกษุสงฆ์รับบิณทบาตร รอบลานพระบรมรูปพระนเรศวร จ.อยุธยาญาติโยมร่วมรอใส่บาตรอย่างคับคั่ง

สาธุชนนั่งเรียงแถวตั้งจิตอธิษฐาน
ใส่บาตร

 
 
..


                        

สร้างพระปฏิมา...ก่อเกื้อพระศาสนา

ในชีวิตหนึ่ง.....ที่เกิดมา..
หลวงพ่อท่านบอกว่า...
อย่าเพียงแค่สูดลมหายใจทิ้ง...นั่นหมายถึง..
อย่าเกิดมาเพียงเพื่อสูดลมหายใจเข้าไป..
แล้วก็หายใจรดออกมา..เป็นลม...เท่านั้น
แต่จงหายใจเข้า-ออก ที่คำนึงถึงประโยชน์
ที่จะต้องทำให้แก่มวลมนุษย์..และสรรพสัตว์ร่วมโลก
พึงทำสิ่งที่ผู้อื่นทำได้ยาก...โดยไม่คำนึงถึงกำไรและผลตอบแทน
เพราะ...ในชีวิตหนึ่งที่เกิดมาเป็นมนุษย์...ประเสริฐที่สุด
และ...การเกิดในทุกชาติ...เป็นทุกข์ร่ำไป
หาความสุขได้น้อย..หรือแทบจะมิได้เลย
หรือที่ได้อยู่..ก็เป็นความสุขที่ไม่ิจิีรังยั่งยืน
พึงนึกเสมอว่า...ชีวิต..เมื่อลืมตาตื่น ก็พบแต่ทุกข์เป็นส่วนใหญ่
จนเมื่อหลับตาลง..ก็ยังมีความทุกข์นั้นเข้าไปครอบงำจิตใจตลอดเวลาหลับ
ความสุขจึงมิเคยอยู่กับใครนาน...
ท่านเน้นย้ำ...
พึงสั่งสมความดีให้นำติดตัวติดใจไปเสมอ
นึกถึงเมื่อไรก็จะมีแต่ความสุขใจ...เย็นใจ
หากเกิดมาแล้ว...ในชีวิตหนึ่ง..มิได้พระนิพพาน..เป็นผล
ก็พึงได้บุญกุศล...คุณความดี...เป็นเครื่องนำไป
พึงทำสิ่งที่ผู้อื่นทำได้ยาก...พึงสละสิ่งที่ผู้อื่นสละได้ยาก
นั่นคือ..สละความตระหนี่ถี่เหนียว..สละความเห็นแก่ตัว
คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักใหญ่..เป็นหลักชัยของชีวิต
พระพุทธศาสนา...เป็นหลักใหญ่..เป็นประโยชน์ก่อเกื้อให้แก่ทุกสรรพชีวิต
โดยไม่เลือกชนชั้น...และวรรณะ...

การสร้างพระปฏิมาองค์หนึ่ง...
ให้ผู้คนได้ยึดไว้เป็นที่พึ่งที่ระลึก
จึงเป็นกุศลที่งดงาม...ก่อเกื้อเป็นประโยชน์
เกื้อกูลแก่พระพุทธศาสนา...และผู้คน
ในชีวิตหนึ่งนี้...ท่านได้มีโอกาสทำสิ่งนั้นหรือยัง?
หากท่านมีศรัทธา...มาร่วมสร้างพระปฏิมากร
สัญลักษณ์แทนพระพุทธองค์
ประดิษฐานไว้ในอุโบสถสักองค์หนึ่งเถิด
จะมาก...หรือน้อย...ก็ยังได้มีส่วนร่วม
ในการก่อสร้างกุศล...คุณความดี...
ฝากไว้...ในพระพุทธศาสนา..และในชีวิตหนึ่งนี้....
เพียงท่านมีจิตศรัทธา...
เราจึงขอเชิญชวนท่านร่วมสร้างพระปฏิมากร...ก่อเกื้อพระศาสนา..
เป็นพระประธาน..ประดิษฐานไว้ในอุโบสถ...วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ                                                                                    


                         
           เป็นกุศลผลบุญที่ก่อให้เกิดความร่มเย็นแก่ทั้งผู้รับและผู้ถวาย..ต่างรอคอยด้วยใจที่อิ่มบุญ...สาธ


                         
              ต่างยืนรอด้วยจิตอันตั้งมั่นในกองกุศล                 ยืนเรียงรายรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ

อ่านต่อหน้า >> 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I หน้าแรก >>                  

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

www.watthampra.com             email : info@watthumpra.com