: :....ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่...วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ....
หน้าแรก
.....
  ..

 วิดีทัศน์-ธรรมบรรยาย
ทาง เว็บไซต์พุทธะร่วมกับไทยทีวีสีช่อง 3
โดย พระครูจันทนิภากร(ถวิล จนฺทสโร)

>> ย้อนกลับ-ไฟล์วิดีทัศน์


การให้ธรรมะเป็นทาน..ชนะการให้ทั้งปวง..


   
   
   
   
 
เรื่อง บุญกิริยาวัตถุ ๑๐
และพระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสงฺวโร

วีดีทัศน์ธรรมบรรยาย การฝึกอบรมกรรมฐานเบื้องต้น
รุ่นที่ ๑. ครั้งที่ ๕/๖
โดยเว็บไซต์ พุทธะ ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓
ณ ตึกข่าว ชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม ๔ กรุงเทพฯ.


 

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕-๖, (๐๕๓)๖๖๖ ๘๒๙ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

www.watthampra.com             email :info@watthumpra.com