: :....ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่...วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ....
หน้าแรก
.....
  ..

วิดีทัศน์-ธรรมบรรยาย
ทาง เว็บไซต์พุทธะร่วมกับไทยทีวีสีช่อง 3
โดย พระครูจันทนิภากร(ถวิล จนฺทสโร)

>> ย้อนกลับ-ไฟล์ิวิดีทัศน์


การให้ธรรมะเป็นทาน..ชนะการให้ทั้งปวง..

   
   
   
   
   
 
เรื่อง มหาสติปัฏฐาน ๔
วีดีทัศน์-ธรรมบรรยาย การฝึกอบรมกรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๑
ครั้งที่ ๒/๖ ณ ห้องเอนกประสงค์
ชั้น ๘ ตึกข่าว อาคารมาลีนนท์ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ กรุงเทพฯ.


  

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕-๖, (๐๕๓)๖๖๖ ๘๒๙ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

www.watthampra.com             email :info@watthumpra.com