: :....ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่...วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ....
หน้าแรก
.....
  ..

วิดีทัศน์-อำนวยพรปีใหม่
ทาง เว็บไซต์พุทธะร่วมกับไทยทีวีสีช่อง 3
โดย พระครูจันทนิภากร(ถวิล จนฺทสโร)

>> ย้อนกลับ-ไฟล์วีดีทัศน


การให้ธรรมะเป็นทาน..ชนะการให้ทั้งปวง

   
   
   
   
   
 
Get Adobe Flash player
เรื่อง ธรรมอำนวยพรปีใหม่
วีดีทัศน์-ธรรมอำนวยพรปีใหม่
อำนวยพรในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๔
ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ


อ่านต่อหน้า >> 1 I 2 I 3  

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

www.watthumpra.com, www.watthampra.com             email :info@watthumpra.com