แต่งตั้งพระอุปัชฌาย์

0
127
วิว
แต่งตั้งพระอุปัชฌาย์
แต่งตั้งพระอุปัชฌาย์

ได้มีพิธีรับแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์ทั่วประเทศ พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) ได้เข้ารับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานสงฆ์

แสดงความเห็น