แต่งตั้งที่พระครูชั้นโท

0
117
วิว
แต่งตั้งที่พระครูชั้นโท
แต่งตั้งที่พระครูชั้นโท

พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) เข้ารับสัญญาบัตร พัดยศ โดยได้รับการเสนอแต่งตั้งสัญญาบัตร ที่พระครูชั้นโท

แสดงความเห็น