เชิญปฏิบัติและฟังธรรม

0
27
วิว
เชิญปฏิบัติและฟังธรรม
เชิญปฏิบัติและฟังธรรม

เชิญปฏิบัติและฟังธรรม ณ ชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ (ตึกข่าว) ไทยทีวีสีช่อง ๓ ถนนพระราม ๔ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯในโครงการ “ธรรมะคือ คุณากร” กับ หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร www.phuttha.com

แสดงความเห็น