เจ้าคณะตำบลธารทอง

0
147
วิว

วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๙ น.ได้มีพิธีรับมอบตราตั้ง แต่งตั้ง พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) ที่ เจ้าคณะตำบลธารทองโดยมี พระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เมตตาเป็นประธานสงฆ์ ณ พุทธมณฑล เชียงราย

แสดงความเห็น