: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ สงบ สะอาด ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน จ.เชียงราย โทร.053 184 325

ชมภาพกิจกรรม
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุุญ
 

 
ภาพวัดในปัจจุบัน
ภาพวัดในอดีต
 
หลวงพ่อกับภารกิจในปัจจุบัน
ภาพหลวงพ่อในอดีต
 
ภาพการก่อสร้างอุโบสถ
ชมภาพการปิดทองพระพุทธรูป
 
งานเททองหล่อพระประธาน-ปฏิบัติธรรม
งานเททองหล่อพระประธาน-บิณฑบาต
พิธีเททองหล่อพระพุทธรูป
พิธีเททองหล่อพระประธานอุโบสถ
 
ปริวาสกรรมของทุกปี
ยกช่อฟ้า-เจริญพระพุทธมนต์ 
ชมภาพพิธีอัญเชิญฉัตร-ยกช่อฟ้า
ท่านเจ้าภาพกราบถวายไทยทาน
 
รวมภาพบุญกฐินทุกป
เข้าพรรษาปวารณา ปี ๒๕๕๔
ทำบุญตักบาตวันเข้าพรรษา ๕๔
เข้าพรรษาปวารณา ปี ๒๕๕๓
 
เวียนเทียน-วันสำคัญทางศาสนา

บรรพชาสามเณร
 
ปฏิบัติธรรมสงกรานต์-สรงน้ำพระ
ปฏิบัติธรรมวันขึ้นปีใหม่ของทุกปี
 
แสงธรรมส่องใจ..ในสวนโมกข์ครั้งที่ ๑
แสงธรรมส่องใจ..ในสวนโมกข์ครั้งที่ ๒
บรรยากาศ..สวนโมกข์กรุงเทพ
อบรมกรรมฐานพุทธะ-ไทยทีวีสี ๓-๑
อบรมกรรมฐานพุทธะ-ไทยทีวีสี ๓-๒
อบรมกรรมฐานพุทธะ-ไทยทีวีสี ๓-๓
อบรมกรรมฐานพุทธะ-ไทยทีวีสี ๓-๔
 
การอบรมเยาวชน
นำเยาวชนปฏิบัติธรรม
ภาพรวมอบรมเยาวชนของหลายสถาบัน
ธรรมะใต้ร่มไม้ ๑
ธรรมะใต้ร่มไม้ ๒
 
รวมภาพ-สถานที่-ปักกลด ๑
รวมภาพ-สถานที่-ปักกลด ๒
สำรวจถ้ำแห่งใหม่
         
       

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com / www.watthampra.com             email :
info@watthumpra.com